Studio Ghibli เตรียมสร้างภาพยนตร์ Miyazaki Hayao เรื่อง ‘How Do You Live’ ฉายฤดูร้อนปี 2023

Studio Ghibliได้ประกาศโปรเจ็กต์ล่าสุดจากผู้สร้างภาพยนตร์ในตำนานอย่าง Miyazaki Hayao ในชื่อ “How Do You Live” ภาพยนตร์ขนาดยาวมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในญี่ปุ่นวันที่ 14 กรกฎาคมปีหน้า ไม่มีการประกาศรายละเอียดอื่น ๆ แม้ว่า Studio Ghibli จะปล่อยภาพร่างเพื่อประกอบกับข่าวของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายนกก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าใจกันว่าสร้างจากหนังสือ YA ชื่อเดียวกันของ...