EU โต้แย้งการอ้างสิทธิ์ FTC เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Microsoft Activision Blizzard

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปออกคำตอบเพื่อหักล้างข้อเรียกร้องหลักจากข้อโต้แย้งของ FTC ต่อการซื้อกิจการ Activision Blizzard ของ Microsoft คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกแถลงการณ์หักล้างข้อเรียกร้องที่สำคัญข้อหนึ่งของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าเป็นเหตุผลในการปิดกั้นการเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ของMicrosoft ในวันพฤหัสบดี FTC ได้แบ่งปันข้อร้องเรียนสาธารณะที่อ้างว่าการเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ของMicrosoft นั้น “มีแนวโน้มพอสมควรที่จะลดการแข่งขันลงอย่างมากหรือมีแนวโน้มที่จะสร้างการผูกขาด” เห็นได้ชัดว่า ความถูกต้องของคำกล่าวอ้างของ FTC...