ระดับเขื่อนที่น่าอับอายของเกม TMNT ไม่สามารถเอาชนะผู้สร้างร่วมได้

Kevin Eastman ผู้ร่วมสร้าง TMNT เปิดเผยว่าฉาก Dam ที่โด่งดังจากเกม NES Teenage Mutant Ninja Turtles NES นั้นมากเกินไปสำหรับเขา TMNT NES Dam ระดับ Michaelangelo คัดลอกแม้แต่ผู้สร้างร่วมของ...